""
Giáo Dục

trợ lý tiếng anh là gì | Hi Pov

81
trợ lý tiếng anh là gì | Hi Pov
trợ lý tiếng anh là gì | Hi Pov

Trợ lý giám đốc tiếng Anh là gì?

Assistant Manager (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Trợ lý giám đốc

Nghĩa tiếng Anh: Assistant Manager

Bạn đang xem: trợ lý tiếng anh là gì

“Trợ lý giám đốc” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

(Nghĩa của trợ lý giám đốc trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Assistant Director

Ví dụ:

Tôi tới gặp Trợ lý giám đốc Vương Nhật Tín.

I’m here to see Assistant Director Vuong Nhat Tin.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Trợ lý giám đốc của Duy Anh cũng gọi lúc sáng nay hỏi tôi có còn tấm bản đồ không.

Duy Anh’s assistant manager called this morning, though, asking if I still had the map.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Nicky Romero, một trợ lý giám đốc đến từ Las Vegas, đã chiến thắng 10 triệu độ.

Nicky Romero, the assistant manager from Las Vegas, has already won 10 million.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Về việc nếu tôi nghĩ anh dùng máy bay của công ty cho buổi vui vẻ cuối tuần với cô nàng trợ lý giám đốc.

On if I think you used the corporate jet for a weekend of fun with your assistant director.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Cô ấy là một trợ lý giám đốc rất tốt.

She was a very good assistant manager.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Chào mọi người, đây là Nguyễn Thi Kim Lan, Trợ lý giám đốc mới của tôi

Hello everyone, this is Nguyen Thi Kim Lan, my new assistant manager.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Trợ lý giám đốc của anh đâu rồi?

Where is your assistant director?

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Mọi người, đây là trợ lý giám đốc mới của chúng ta

Guys, this is our new Assistant Manager,

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Tôi chính thức xin lỗi anh, anh trợ lý giám đốc và tôi sẽ thôi việc từ ngày mai.

I formally apologize to you, Mr. Assistant Manager and I’ll resign tomorrow.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Ông Thịnh có thể chỉ đưa một trợ lý giám đốc và gia đình đi với ông ấy.

Mr. Thinh may only take one assistant manager and a family member with him.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Trợ lý giám đốc của tôi sẽ giải thích về vấn đề lưu giữ thông tin và lịch thanh toán, và chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay cho chị ngay khi chúng tôi tìm ra gì đó.

My assistant director will explain the retainer and the payment schedule, and we will get back to you as soon as we’ve found something.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Tôi là Trợ lý Giám đốc Hoàng Thu Trang!

I’m Assistant Director Hoang Thu Trang!

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Chi Pu, suốt thời gian qua, tôi nghĩ cô chỉ là một trợ lý giám đốc đang chật vật.

Chi Pu, all this time, I thought you were just another struggling assistant manager.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Và anh bạn da đen to béo này là trợ lý giám đốc của tôi, Will Stark.

And this towering hunk of dark chocolate is my assistant manager, Will Stark.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Để công việc thuận lợi tôi sẽ cho một trợ lý giám đốc tốt nhất của mình đến đây.

I have a top assistant director who will accompany you.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Ông sẽ cần một trợ lý giám đốc mới.

You’d need a new assistant manager.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Đó là trợ lý giám đốc của tôi, Oliver Gino.

That’s my assistant manager, Oliver Gino.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Tôi là trợ lý giám đốc.

Xem thêm: AF là gì viết tắt của từ nào, ý nghĩa AF đầy đủ nhất thuộc mọi lĩnh vực

I’m an assistant manager.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Vì trợ lý giám đốc của ông Van Basten vừa email cho con… và nói rằng chị ấy vẫn nghĩ chúng ta sẽ đến đó đấy.

Because Van Basten assistant director just emailed me… and she said that she thinks we’re still coming.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Yugi Hood đã làm tốt. Đánh lạc hướng trợ lý giám đốc điều hành của Gabriel Dog.

Yugi Hood did a good job, uh, distracting Gabriel Dog executive assistant manager.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Tôi cùng với trợ lý người Tây Ban Nha của tôi và một hướng dẫn viên.

I’m with my Spain assistant director and guide.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Vậy công việc của một trợ lý giám đốc là gì vậy?

And what does an assistant manager do exactly?

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Không phải họ tìm được con dao trong xe của trợ lý giám đốc sao?

Didn’t they find like a knife in the car of someone’s assistant director?

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Đó là Juan Mata, trợ lý giám đốc của tôi.

That’s Juan Mata, my assistant manager.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Nhưng có lẽ anh ấy nói cho trợ lý giám đốc biết.

But maybe he told his assistant director.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Lý, một trợ lý giám đốc tuyệt vời đây.

Ly, here’s your glamorous assistant manager.

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

Chúc các bạn học tốt!

Kim Ngân

Tham khảo: Phân tử là gì? Khái niệm, kích thước và liên kết phân tử

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

0 ( 0 votes )

Hi Pov

https://hipov.info
Hipov.info là Blog Tin Tức Tổng Hợp Về Hỏi Đáp, Giáo Dục, Thủ Thuật , Đầy Đủ Uy Tín Nhất.

Bài Viết Liên Quan

WinRAR | Hi Pov

1 hour 32 minutes ago 88