""
Download

Mất thư mục Documents, mất thư mục Downloads Windows 10, Windows 8, Windows 7

83
Mất thư mục Documents, mất thư mục Downloads Windows 10, Windows 8, Windows 7
Mất thư mục Documents, mất thư mục Downloads Windows 10, Windows 8, Windows 7

mat thu muc documents b1

Mất thư mục Documents, mất thư mục Downloads

Bạn đang xem: thư mục download bị mất

Xem thêm: PowerPoint 2019 | Hi Pov

Vậy làm thế nào để lấy lại các thư mục đó? Đơn giản là các bạn tải file Restore Documents and Downloads và chạy trực tiếp file đó trên máy tính các thư mục Documents, Downloads… sẽ được khôi phục lại mặc định.

Restore Documents and Downloads Tải công cụ khôi phục thư mục Documents Windows 7,10 32bit/ 64bit Tải Restore Documents and Downloads

Trong trường hợp bạn không thể tải trên máy tính của bạn. Hãy tải ở máy tính khác và copy file cài đặt về máy tính của bạn để cài đặt.

Diễn giải: Restore Documents and Downloads là tập hợp các file *.bat. Các file này tự động kiểm tra nếu không tồn tại các thư mục như Documents, Downloads… sẽ tự động khởi tạo lại và đồng thời cập nhập đăng ký thư mục vào Registry một cách tự động.

Tham khảo: Microsoft Teams 1.4.00.22976 Ứng dụng học trực tuyến, họp online

mat thu muc documents b2

(Restore Documents and Downloads)

Tên tệp tin Chức năng khôi phục hipov.info Khôi phục thư mục Favorites về mặc định hipov.info Khôi phục thư mục Documents về mặc định hipov.info Khôi phục thư mục Downloads về mặc định hipov.info Khôi phục thư mục Desktop về mặc định

Các bạn hãy bấm trực tiếp vào file mà mình cần khôi phục. Quá trình này sẽ mất ít phút và màn hình sẽ refresh khi hoàn thành!

Danh mục: Download

Nguồn: https://hipov.info

0 ( 0 votes )

Hi Pov

https://hipov.info
Hipov.info là Blog Tin Tức Tổng Hợp Về Hỏi Đáp, Giáo Dục, Thủ Thuật , Đầy Đủ Uy Tín Nhất.

Bài Viết Liên Quan

Biển đảo | Hi Pov

4 hour 34 minutes ago 97

| Hi Pov

5 hour 12 minutes ago 99