""
Hỏi Đáp

song song tiếng anh là gì | Hi Pov

109
song song tiếng anh là gì | Hi Pov
song song tiếng anh là gì | Hi Pov

Khi học bộ môn Toán học, chúng ta đã hiểu về khái niệm Song Song trong hình học rồi đúng không nào? Vậy các bạn đã biết nghĩa của từ Song Song trong Tiếng Anh chưa? Vậy thì bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một từ vựng cụ thể, đó chính là “Song Song”. Vậy “Song Song” là gì trong Tiếng Anh? Nó được sử dụng như thế nào và có những cấu trúc ngữ pháp nào trong tiếng anh? StudyTiengAnh thấy nó là một loại từ khá phổ biến và hay đáng được tìm hiểu. Hãy cùng chúng mình đi tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây nhé. Chúc bạn học tốt nhé!

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

song song tiếng anh là gì

(Hình ảnh minh họa Song song trong Tiếng Anh)

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

1. Thông tin từ vựng:

– Từ vựng: Song Song – Parallel

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

– Cách phát âm:

 • UK: /ˈpær.ə.lel/

 • US: /ˈper.ə.lel/

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

– Nghĩa thông thường: Theo từ điển Cambridge, Parallel (hay Song song) được hiểu là nếu hai hoặc nhiều đường thẳng, đường phố, v.v. song song, khoảng cách giữa chúng là như nhau dọc theo chiều dài của chúng.

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

Ví dụ:

 • Tractors that use GPS to render precisely parallel rows with great accuracy also exist on today’s farms.

 • Máy kéo sử dụng GPS để hiển thị chính xác các hàng song song với độ chính xác cao cũng tồn tại trong các trang trại ngày nay.

 • Danh mục: Hỏi Đáp

  Nguồn: https://hipov.info

  Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

 • The unpaved road ran parallel to the highway, separated from the major thoroughfare to the east by the Uncompahgre River.

 • Con đường chưa trải nhựa chạy song song với đường cao tốc, tách biệt với con đường chính ở phía đông bởi sông Uncompahgre.

 • Danh mục: Hỏi Đáp

  Nguồn: https://hipov.info

  Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

 • It flows parallel to the water.

 • Nó chảy song song với dòng thác.

 • They walked for a couple of hours parallel to an old highway before they approached the second fed location.

 • Họ đi bộ trong một vài giờ song song với một đường cao tốc cũ trước khi họ tiếp cận địa điểm thứ hai.

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

2. Cách sử dụng Parallel trong Tiếng Anh

Song song trong Tiếng Anh được hiểu là Parallel, thường được sử dụng dưới dạng Tính từ. Bên cạnh đó, dưới dạng Danh từ và Động từ, Parallel cũng mang nhiều sắc thái nghĩa thú vị. Hãy cùng hipov.info tìm hiểu nhé!

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

Tham khảo: Cách sử dụng Speedfan kiểm tra nhiệt độ, tốc độ quạt trên máy tính

*Tính từ:

– Parallel được sử dụng để mô tả một sự kiện hoặc tình huống xảy ra cùng lúc với và/hoặc tương tự như một sự kiện hoặc tình huống khác

Ví dụ:

 • Experiments are being paralleled in Rome, Paris, and London at the same time.

 • Các thí nghiệm đang được song song hóa ở Rome, Paris và London cùng một lúc.

 • Danh mục: Hỏi Đáp

  Nguồn: https://hipov.info

  Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

 • This fluctuation is paralleled in the period in which the Levites were to work, because neither has a rational interpretation been sought in the conventional view.

 • Sự biến động này song song với thời kỳ mà người Lê-vi sẽ làm việc, bởi vì cả hai đều không có một cách giải thích hợp lý được tìm kiếm trong quan điểm thông thường.

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

– Nếu hai hoặc nhiều đường thẳng, đường phố, v.v. song song, khoảng cách giữa chúng là như nhau dọc theo chiều dài của chúng.

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

song song tiếng anh là gì

(Hình ảnh minh họa Song song trong Tiếng Anh)

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

Ví dụ:

 • Assume that two translucent gratings of identical and precisely ruled lines are superposed in such a way that the lines are parallel.

 • Giả sử rằng hai lưới mờ của các đường được cai trị giống hệt nhau và chính xác được xếp chồng lên nhau theo 1 cách nhất định, đó là các đường song song.

 • Danh mục: Hỏi Đáp

  Nguồn: https://hipov.info

  Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

 • Parallel lines cross diagonally any section of the state at about equal intervals and pass in a general N.W. direction, providing railway transportation to Vermont.

 • Các đường song song đi qua đường chéo bất kỳ phần nào của tiểu bang trong khoảng thời gian bằng nhau và đi theo hướng N.W. chung, cung cấp vận tải đường sắt đến Vermont.

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

– Trong chuyên ngành thương mại, Parallel được sử dụng để mô tả các sản phẩm được mua ở một quốc gia theo cách không chính thức và sau đó được bán rẻ hơn bình thường ở một quốc gia khác

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

*Danh từ:

– Một cái gì đó rất giống với một cái gì đó khác, hoặc sự tương đồng giữa hai điều thì được gọi là Parallel

Ví dụ:

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

*Động từ:

– Diễn tả một hành động, sự việc xảy ra cùng lúc với một cái gì đó khác, hoặc tương tự hoặc bằng với một cái gì đó khác

Ví dụ:

 • The events of the last ten days in some ways parallel those before the 1978 election.

 • Các sự kiện của mười ngày qua theo một số cách song song với những sự kiện trước cuộc bầu cử năm 1978.

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

3. Từ vựng đi kèm với Parallel

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

song song tiếng anh là gì

(Hình ảnh minh họa Song song trong Tiếng Anh)

Từ vựng

Ví dụ

clear parallel

They’re poorly to moderately sorted, have a muddy matrix, and sometimes have very clear parallel laminations.

Chúng được sắp xếp kém đến trung bình, có ma trận bùn và đôi khi có cán song song rất rõ ràng.

close parallel

This is similar to the close parallel frequently offered to programmers to declare variables in the smallest possible scope

Điều này tương tự như lời khuyên tốt thường được cung cấp cho các lập trình viên để khai báo các biến trong phạm vi nhỏ nhất có thể

closest parallel

This, I believe, is the closest parallel that can be found.

Điều này, tôi tin rằng, là so sánh gần nhất có thể được tìm thấy.

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

Vậy là chúng ta đã có cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về nghĩa cách sử dụng cấu trúc từ Song Song trong Tiếng Anh. Hi vọng hipov.info đã giúp bạn bổ sung thêm kiến thức về Tiếng Anh. Chúc các bạn học Tiếng Anh thật thành công!

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

Bạn đang xem: song song tiếng anh là gì

0 ( 0 votes )

Hi Pov

https://hipov.info
Hipov.info là Blog Tin Tức Tổng Hợp Về Hỏi Đáp, Giáo Dục, Thủ Thuật , Đầy Đủ Uy Tín Nhất.

Bài Viết Liên Quan