""
Hỏi Đáp

quy trình sản xuất là gì | Hi Pov

97
quy trình sản xuất là gì | Hi Pov

quy trình quản lý sản xuât Quy Trình Sản Xuất – Quản Lý Vận Hành Sản Xuất October 18, 2019 3:06 am Published by admin Leave your thoughts

Quy trình sản xuất là gì?

Quy trình sản xuất nói chung là quá trình con người tác động vào tài nguyên thiên nhiên để biến chúng thành các sản phẩm có ích cho xã hội.

Bạn đang xem: quy trình sản xuất là gì

Ví dụ: Quá trình sản xuất Nhôm

Quy tr%C3%ACnh s%E1%BA%A3n
Quy trình sản xuất nhôm

Quy trình quản lý sản xuất trong doanh nghiệp

Hoạch định sản xuất

Làm gì ở giai đoạn đầu tiên này nhỉ? Hoạch định sản xuất là bạn sẽ thực hiện 3 công việc quan trọng sau:

Xác định nhu cầu sản xuất

– Nhu cầu sản xuất được xác định từ kế hoạch sản xuất do Bộ phận sản xuất lập ra theo từng kỳ (năm/quý/tháng/tuần) hoặc theo kế hoạch kinh doanh của công ty hay đơn hàng khách đặt. Đối với đơn hàng của khách, mặt hàng có thể thay đổi thường xuyên theo nhu cầu nên thường không lên kế hoạch sản xuất trước được. Kế hoạch chỉ được soạn ra khi có đơn hàng.

– Mục tiêu: kiểm tra lượng sản phẩm hiện tồn kho của từng công đoạn

tính lượng sản phẩm cần sản xuất trong từng công đoạn.

Xây dựng định mức sản xuất

– Nếu phòng Nghiên cứu và phát triển đưa ra sản phẩm mới thì cần phải thiết lập định mức sản xuất bao gồm định mức nguyên liệu, định mức phế liệu và định mức chi phí sản xuất.

Hoạch định nhu cầu nguyên liệu: Dựa vào nhu cầu sản xuất

– Tính lượng nguyên liệu cần dùng

– So sánh tồn kho sẵn sàng

Tham khảo: Rượu Blue Curacao Là Gì ? Những Cách Pha Chế Rượu Nổi Tiếng

– Tính ra lượng nguyên liệu còn thiếu cần bổ sung.

Kết quả của 3 công việc trên là tính được nhu cầu bán thành phẩm từng công đoạn cần sử dụng, tồn kho bán thành phẩm sẵn sàng để từ đó tính lượng bán thánh phẩm ở từng công đoạn cần sản xuất.

Yêu cầu sản xuất

– Sau bước hoạch định khá nhiều công việc tính toán thì ta sẽ chia nhỏ những con số đó ra để lập yêu cầu sản xuất cho từng nhà máy, phân xưởng.

– Yêu cầu sản xuất có thể là tự sản xuất hay yêu cầu gia công bên ngoài.

Lệnh sản xuất

Ở bước này, yêu cầu sản xuất sẽ được chia cho từng công đoạn/tổ/dây chuyền để thực hiện.

Lịch sản xuất

Phân công máy nào, ca nào, ngày nào thực hiện lệnh sản xuất.

 • Lập danh sách các công việc cần làm trong ngày, tuần, tháng.
 • Đưa ra các mục tiêu tương ứng
 • Ưu tiên sắp xếp theo thứ tự các công việc
 • Linh hoạt trong việc thực hiện kế hoạch
 • Kiểm tra thực hiện các kế hoạch

Thống kê sản xuất

Công đoạn này cần phải thống kê chi tiết các nội dung sau:

– Xuất nguyên liệu ra phân xưởng

– Báo cáo sản xuất: sản phẩm, phế phẩm, phế liệu, nguyên liệu đã sử dụng.

– Nhập lại nguyên liệu thừa, chuyển cho lệnh sản xuất khác.

Hoàn thành và đóng lệnh sản xuất

Xem thêm: story nghĩa là gì trên facebook | Hi Pov

Mỗi lệnh sản xuất sau khi hoàn thành (có thể là sản xuất xong hoặc ngừng giữa chừng) đều phải tiến hành tổng kết, kiểm tra và đóng để xác nhận hoàn thành

Hệ thống sản xuất

Có thể hiểu hệ thống sản xuất của doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, sự phân bố về không gian và mối liên hệ sản xuất giữa chúng với nhau.

Hệ thống sản xuất của doanh nghiệp bao gồm các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, tỷ trọng của mỗi bộ phận, mối lien hệ sản xuất giữa chúng và sự bố trí cụ thể các bộ phận đó trong một không gian nhất định. Hệ thống sản xuất là cơ sở vật chất kỹ thuật, là cơ sở để tổ chức quá trình sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp.

Thiết kế hệ thống sản xuất chính là việc dựa trên các dự báo về thị trường và môi trường kinh doanh, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cũng như chiến lược phát triển doanh nghiệp mà xây dựng (mở rộng) một hệ thống sản xuất phù hợp, thỏa mãn các yêu cầu cơ bản sau:

 • Thứ nhất, đảm bảo tính chuyên môn hóa cao vì chuyên môn hóa là cơ sở để nâng cao loại hình sản xuất, hiện đại hóa sản xuất, tổ chức sản xuất dây chuyển, đây chính là điều kiện để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả.
 • Thứ hai, đảm bảo tính linh hoạt cần thiết của sản xuất. Môi trường kinh doanh càng biến động, càng đòi hỏi phải xây dựng cơ cấu sản xuất đảm bảo tính linh hoạt cao, cho phép doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi của thị trường. Đây là điều kiện không thể thiếu, phù hợp với nền kinh tế thị trường mở cửa, từng bước hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Cần chý ý rằng tính linh hoạt và chuyên môn hóa là hai phạm trù mâu thuẫn, hiệu quả của chuyên môn hóa có thể bị mất hoàn toàn do không linh hoạt trong môi trường thay đổi. Việc giải quyết mẫu thuẫn giữa chuyên môn hóa và tính linh hoạt như thế nào còn tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ, quy mô của từng doanh nghiệp.
 • Thứ ba, đảm bảo tính cân đối, nhịp nhàng đều đặn cần thiết ngay từ khâu thiết kế. Đó là sự cân đối giữa nhiệm vụ sản xuất với các nguồn lực đầu vào, sự cân đối giữa hai bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, giữa sản xuất chính, sản xuất phụ và sản xuất phụ trợ, giữa các bộ phận cấu thành của sản xuất chính với nhau, của sản xuất phụ với nhau và của sản xuất phụ trợ với nhau.
 • Thứ tư, phải tạo điều kiện gắn trực tiếp hoạt động quản trị với hoạt động sản xuất. Yêu cầu này đòi hỏi phải tính toán bố trí các bộ phận sản xuất phù hợp với công nghệ chế tạo và trong một giới hạn không gian cần thiết. Ở mỗi bộ phận phải thiết kế sao cho các hoạt động quản trị diễn ra thuận lợi nhất, đảm bảo sự quan sát, kiểm tra trực tiếp và thường xuyên hoạt động của dây chuyền sản xuất.

Quản lý quy trình sản xuất trong doanh nghiệp

Phụ thuộc vào quy mô, đặc thù ngành nghề sản xuất, mỗi doanh nghiệp sẽ có một mô hình tổ chức và quản lý sản xuất riêng biệt. Dựa theo tiêu chí về chức năng, cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sẽ có một số bộ phận chính sau:

Bộ phận quản lý: thường là giám đốc sản xuất, trưởng phòng – phó phòng sản xuất. Đây là bộ phận đầu não của sản xuất, giữ chức năng quan trọng. Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty trong việc hoạch định tổ chức sản xuất, bố trí nguồn lực để đảm bảo kế hoạch mục tiêu; Khai thác và vận hành hiệu quả hệ thống dây chuyền công nghệ của công ty.

Bộ phận sản xuất chính: Là bộ phận trực tiếp chế tạo sản phẩm chính. Tại bộ phận này nguyên vật liệu sau khi chế biến sẽ trở thành sản phẩm chính của doanh nghiệp.

Bộ phận sản xuất phụ trợ: Hoạt động của bộ phận này có tác dụng trực tiếp cho sản xuất chính, đảm bảo cho sản xuất chính có thể tiến hành liên tục và đều đặn.

Bộ phận sản xuất phụ: là bộ phận tận dụng phế liệu, phế phẩm của sản xuất chính để tạo ra những loại sản phẩm phụ.

Bộ phận phục vụ sản xuất: Là bộ phận được tổ chức ra nhằm đảm bảo việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, vận chuyển nguyên vật liệu, nhiên liệu, thành phẩm và dụng cụ lao động

Mục tiêu của quản lý sản xuất

 • Hoàn thành chức năng sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian quy định..
 • Tạo ra lợi thế và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Tạo ra tính linh hoạt cao trong việc đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm.
 • Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

Để quản lý vận hành sản xuất đạt hiệu quả cao nhất người quản lý cần

 • Quản lý năng suất
 • Thiết kế công việc
 • Quản trị nguồn nhân lực sản xuất
 • Quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất
 • Quản lý chất lượng trong sản xuất
 • Quản lý bảo trì trong sản xuất

Categorised in: Chuyên Mục

This post was written by admin

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

0 ( 0 votes )

Hi Pov

https://hipov.info
Hipov.info là Blog Tin Tức Tổng Hợp Về Hỏi Đáp, Giáo Dục, Thủ Thuật , Đầy Đủ Uy Tín Nhất.

Bài Viết Liên Quan