""
Giáo Dục

Hướng dẫn sử dụng Intent trong Android | Hi Pov

96
Hướng dẫn sử dụng Intent trong Android | Hi Pov
Nội dung bài viết
  • Intent tường minh (explicit)

Intent tường minh (Explicit intents): Là những intent chỉ định rõ ràng tên của các thành phần mục tiêu để xử lý; trong đó, trường mục tiêu (tùy chọn) được sét một giá trị cụ thể thông qua các phương thức setComponent() hoặc setClass().

intent-trong-android

Bạn đang xem: intent trong android là gì

Xem thêm: when it comes to là gì | Hi Pov

Ví dụ khởi tạo Intent:

Intent intent = new Intent(this,GreetingActivity.class); hipov.infoxtra(“firstName”,firstName); hipov.infoxtra(“lastName”, lastName); hipov.infotActivity(intent); hipov.infotActivityForResult(intent, MY_REQUEST_CODE);

0 ( 0 votes )

Hi Pov

https://hipov.info
Hipov.info là Blog Tin Tức Tổng Hợp Về Hỏi Đáp, Giáo Dục, Thủ Thuật , Đầy Đủ Uy Tín Nhất.

Bài Viết Liên Quan