""
Hỏi Đáp

Tâm Pacific Travel | Hi Pov

107
Tâm Pacific Travel | Hi Pov

Một số khái niệm về Báo Mạng Điện Tử là gì ?

Một số khái niệm về Báo Mạng Điện Tử là gì ? Trên thế giới và ở Việt Nam đang tồn tại nhiều cách gọi khác nhau đối với loại hình báo chí này : Báo điện tử (Electronic Journal), Báo trực tuyến (Online Newspaper), Báo Mạng (Cyber Newspaper), Báo chí Internet (Internet Newspaper) và Báo mạng điện tử. Vậy thật sự bạn đã biết các tên gọi khác của Báo Mạng Điện Tử hay chưa ? Hãy cùng mr Tâm Pacific hipov.info tìm hiểu thêm về khái niệm Báo Mạng Điện Tử nhé !!!

I. Báo Điện Tử là gì ?

Bạn đang xem: báo điện tử là gì

Báo điện tử là khái niệm thông dụng nhất ở nước ta, thuộc cơ quan báo in, như Quê Hương điện tử, Nhân dân điện tử, Lao Động điện tử, … Ngay trong các văn bản pháp quy của Nhà Nước cũng sử dụng thuật ngữ “báo điện tử”. Điều 12 Nghị Định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính Phủ về quản lý và cung cấp dịch vụ Internet, đã nêu : “Dịch vụ thông tin trên Internet là một loại hình dịch vụ ứng dụng Internet, bao gồm dịch vụ phát hành báo chí (báo in, báo hình, báo điện tử), phát hành xuất bản ấn phẩm trên Internet và dịch vụ cung cấp các loại hình điện tử khác trên Internet.”

Trong Điều 3, Chương 1 của Luật số 12/1999/QH10 ngày 12/06/1999 về sửa đổi bổ sung, một số điều của Luật Báo Chí được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/12/1999 cũng đề cập đến thuật ngữ “báo điện tử” (được thực hiện trên mạng thông tin máy tính bằng tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài) để chỉ rõ loại hình báo chí này. Tuy nhiên, khái niệm Báo Điện Tử có nghĩa rất chung chung, không giúp hiểu rõ đặc điểm của loại hình báo chí phát hành trên mạng, tờ báo được sản xuất trogn vòng khép kín trên mạng LAN, của tòa soạn hay tờ báo được chạy trên môi trường mạng toàn cầu Internet. Đồng thời, đã có thời gian chúng ta sử dụng cách gọi này, để chỉ phát thanh và truyền hình, nên nếu dùng lại rất dễ gây nhầm lẫn.

II. Báo Trực Tuyến là gì ?

Báo trực tuyến là khái niệm được sử dụng đầu tiên ở Mỹ, và đã trở thành cách gọi của quốc tế. Thuật ngữ “trực tuyến” (online) trong các từ điển tin học được dùng để chỉ trạng thái của một máy tính khi đã kết nối với mạng máy tính và sẵn sàng hoạt động. Hiện nay, thuật ngữ này đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực truyền thông, nhằm chỉ các khái niệm có cùng đặc tính như : “xuất bản trực tuyến” (online publishing), “phương tiện truyền thông trực tuyến” (online media), “nhà báo trực tuyến” (online journalist), “phát thanh trực tuyến” (online radio), “truyền hình trực tuyến” (online television), …. Tuy nhiên, cách gọi này gắn với tin học nhiều hơn và chưa được Việt Hóa.

III. Báo Mạng là gì ?

Báo mạng là cách gọi tắt của báo mạng Internet. Đây là cách gọi không mang tính khoa học vì nó không rõ nghĩa, không đầy đủ, dễ làm hiểu sai bản chất của thuật ngữ. Bởi Internet là mạng của các mạng (A network of networks), dưới nó còn rất nhiều loại mạng như mạng nội bộ của các tổ chức, các công ty, các chính phủ, … Gọi tắt như thế sẽ không xác định rõ ràng ranh giới giữa khái niệm “mạng” và “mạng Internet”.

Tham khảo: youtube của trung quốc là gì | Hi Pov

IV. Báo Internet là gì ?

Báo Internet cũng là khái niệm được dùng khá rộng rãi. Thuật ngữ này được sử dụng trong một số đề tài khoa học, hội thảo khoa học về vai trò của công nghệ thông tin đối với loại hình báo chí mới. Cách gọi này là sự kết hợp tên gọi của Internet với một tờ báo (newspaper) chính là ở chỗ, Internet cung cấp không gian với đầy đủ tiện nghi cho một tờ báo hoạt động. Tờ báo lấy Internet làm phương tiện truyền tải, lấy các khả năng ưu việt của Internet làm lợi thế, và hoạt động độc lập trên Internet. Tờ báo, dưới dạng một địa chỉ website, và Internet là đôi bạn song hành trên xa lộ thông tin. Theo TS. Thang Đức Thắng – Tổng biên tập báo VNExpress thì đây là tên gọi chính xác nhất, cho phép hiểu rõ ràng đặc trưng của loại hình báo chí này. Qua thực tiễn hoạt động trong ngành, rất nhiều người đã đồng tình với cách gọi trên. Tuy nhiên, thuật ngữ này cũng dễ gây nhầm lẫn rằng, tất cả các trang website có mặt trên Internet đều là Báo Mạng Điện Tử. Trên thực tế, một tờ báo phát hành trên mạng đúng là một trang website, nhưng không phải trang website nào cũng là tờ báo.

V. Báo Mạng Điện Tử là gì ?

Báo mạng điện tử là một loại hình báo chí được xây dựng dưới hình thức của một trang website, phát hành trên mạng Internet, có ưu thế trong truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, tức thời, đa phương tiện và tương tác cao. Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền chọn thuật ngữ “báo mạng điện tử” bởi nhiều lý do khác nhau : Nó khẳng định loại hình báo chí mới này là con đẻ của sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, hoạt động được nhờ các phương tiện kỹ thuật tiên tiến, số hóa, các máy tính nối mạng và các server, các phần mềm ứng dụng. Nó cho phép hiểu một cách chính xác về bản chất, đặc trưng của loại hình báo chí này, bao gồm : tính đa phương tiện, tính tương tác cao, tính tức thời, phi định kỳ, khả năng truyền tải thông tin không hạn chế, với cách lưu trữ thông tin dưới dạng dữ liệu siêu văn bản, khả năng siêu liên kết, các trang báo được tổ chức thành từng lớp, có cơ chế nở ra với số trang không hạn chế, …

Tên gọi này chỉ rõ người làm báo, và người đọc báo đều phải có trình độ kỹ thuật nhất định. Đây là sự kết hợp các tên gọi có nội dung riêng biệt như : báo, mạng, điện tử. Vì vậy, tên gọi này thỏa mãn được các yếu tố Việt hóa, đặc trưng khu biệt của loại hình báo chí mới, khắc phục được sự thiếu về nghĩa, sự máy móc từ ngoại lai. Đến nay vẫn chưa có khái niệm thống nhất, tuy nhiên bạn cũng có thể lưu ý như sau : “Báo Mạng Điện tử là một loại hình báo chí được xây dựng dưới hình thức của một trang website, phát hành trên mạng Internet, có ưu thế trong chuyển tải thông tin một cách nhanh chóng, tức thời, đa phương tiện và tương tác cao.“

VI. Một số khái niệm khác

Báo Chí Điện tử là bao gồm báo, tạp chí điện tử được thực hiện trên mạng thông tin máy tính (Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 01/11/2011 quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử)

Chuyên Trang Báo Chí Điện Tử là trang thông tin điện tử thuộc báo, tạp chí điện tử, có nội dung mang tính chuyên nghiệp, phù hợp với tôn chỉ mục đích của báo, tạp chí điện tử đã được cấp phép (Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 01/11/2011 quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử)

Thông Tin Điện Tử Trên Internet là thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua mạng lưới thiết bị Internet.

Xem thêm: Brand Positioning Là Gì? Xây Dựng Chiến Lược Định Vị Thương Hiệu

Trang Thông Tin Điện Tử Trên Internet là trang thông tin, hoặc tập hợp trang thông tin phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi thông tin trên môi trường Internet, bao gồm trang thông tin điện tử (website) trang thông tin điện tử cá nhân (blog), cổng thông tin điện tử (portal) và các hình thức tương tự khác.

Trang Thông Tin Điện Tử Tổng Hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. Trang thông tin điện tử tổng hợp muốn hoạt động phải được cấp phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

Trang Thông Tin Điện Tử Nội Bộ là trang thông tin điện tử cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề, và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.

Trang Thông Tin Điện Tử Ứng Dụng Chuyên Ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng, trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác, và không cung cấp thông tin tổng hợp.

Trang Thông Tin Điện Tử Cá Nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiếp lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác, và không cung cấp thông tin tổng hợp.

Dịch Vụ Mạng Xã Hội Trực Tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ, và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet, bao gồm dịch vụ tạo blog, diễn đàn (forum), trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự.

Cổng Thông Tin Điện Tử (portal) là một điểm truy cập với giao diện website cho phép người dùng khai thác một khối lượng lớn tài nguyên thông tin, và dịch vụ một cách nhanh nhất, thân thiện nhất, và hiệu quả nhất. Có cổng thông tin cho riêng một ngành, một lĩnh vực nào đó (vortal) và cổng thông tin nhiều chủ đề, nhiều lĩnh vực, phục vụ cho nhiều đối tượng phục vụ khác nhau (hortal).

Nguyễn Thị Trường Giang Mr Tâm Pacific tổng hợp

Danh mục: Hỏi Đáp

Nguồn: https://hipov.info

0 ( 0 votes )

Hi Pov

https://hipov.info
Hipov.info là Blog Tin Tức Tổng Hợp Về Hỏi Đáp, Giáo Dục, Thủ Thuật , Đầy Đủ Uy Tín Nhất.

Bài Viết Liên Quan