""
Giáo Dục

ảnh đại diện tạm thời là gì | Hi Pov

81
ảnh đại diện tạm thời là gì | Hi Pov

Bạn đang tìm cách cập nhật ảnh đại diện tạm thời trên Facebook nhưng chưa biết cách. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt ảnh đại diện tạm thời trên Facebook cực đơn giản, cực nhanh.

I. Ảnh đại diện tạm thời là gì?

Ảnh đại diện tạm thời là tính năng cho phép người dùng có thể thiết lập ảnh đại diện Facebook trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khoảng thời gian đó, ảnh đại diện tạm thời sẽ biến mất và được thay thế bằng ảnh đại diện trước đó mà bạn đã thiết lập.

II. Cách đặt ảnh đại diện tạm thời trên Facebook

1. Cách đặt ảnh đại diện tạm thời trên Facebook bằng điện thoại

Hướng dẫn nhanh

Bạn đang xem: ảnh đại diện tạm thời là gì

 • Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.
 • Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở góc dưới bên phải ảnh đại diện.
 • Chọn ảnh mà bạn muốn thay đổi làm ảnh đại diện tạm thời.
 • Chọn Để tạm thời.
 • Nhấn Lưu ở góc trên bên phải.

Xem thêm: Kết quả xét nghiệm dương tính và âm tính là gì?

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn. (Đối với iOS)

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn. (Đối với iOS)Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở góc dưới bên phải ảnh đại diện.

Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở góc dưới bên phải ảnh đại diện

Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở góc dưới bên phải ảnh đại diện

Sẽ có 2 hình thức để bạn lựa chọn:

 • Chọn ảnh hoặc video đại diện: chọn ảnh hoặc video từ album trên điện thoại của bạn.
 • Thêm khung: thêm các khung ảnh cho ảnh đại diện của bạn.

Bước 3: Nhấn vào Chọn ảnh hoặc video đại diện.

Nhấn vào Chọn ảnh hoặc video đại diện

Nhấn vào Chọn ảnh hoặc video đại diện

Bước 4: Chọn ảnh mà bạn muốn làm ảnh đại diện tạm thời > Chọn Để tạm thời.

Chọn ảnh mà bạn muốn làm ảnh đại diện tạm thời > Chọn Để tạm thời

Chọn ảnh mà bạn muốn làm ảnh đại diện tạm thời > Chọn Để tạm thời

Bạn có thể chọn các mốc thời gian như 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần hoặc tùy chỉnh thời gian cụ thể mà bạn muốn để sau khoảng thời gian đó, ảnh đại diện tạm thời của bạn sẽ biến mất và trở về ảnh đại diện trước đó của bạn.

Bạn có thể chọn các mốc thời gian như 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần hoặc tùy chỉnh thời gian cụ thể mà bạn muốn để sau khoảng thời gian đó, ảnh đại diện tạm thời của bạn sẽ biến mất và trở về ảnh đại diện trước đó của bạn

Bạn có thể chọn các mốc thời gian như 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần hoặc tùy chỉnh thời gian cụ thể

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cắt, sử dụng bộ lọc, thêm văn bản, nhãn dán, hình vẽ, xoay ảnh đại diện bằng cách chọn Chỉnh sửa.

Tham khảo: hướng dẫn sử dụng trong tiếng anh là gì | Hi Pov

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cắt, sử dụng bộ lọc, thêm văn bản, nhãn dán, hình vẽ, xoay ảnh đại diện bằng cách chọn Chỉnh sửa

Bạn cũng có thể cắt, sử dụng bộ lọc, thêm văn bản, nhãn dán, hình vẽ, xoay ảnh đại diện

Nhấn vào các biểu tượng cắt, bộ lọc, văn bản, nhãn dán, hình vẽ > Nhấn Xong.

Nhấn vào các biểu tượng cắt, bộ lọc, văn bản, nhãn dán, hình vẽ > Nhấn Xong

Nhấn vào các biểu tượng cắt, bộ lọc, văn bản, nhãn dán, hình vẽ > Nhấn Xong

Ngoài ra, nếu bạn muốn thêm khung cho ảnh đại diện, bạn chỉ cần nhấn vào Khung.

Ngoài ra, nếu bạn muốn thêm khung cho ảnh đại diện, bạn chỉ cần nhấn vào Khung

Ngoài ra, nếu bạn muốn thêm khung cho ảnh đại diện, bạn chỉ cần nhấn vào Khung

Chọn khung mà bạn muốn thêm vào ảnh đại diện và chờ quá trình lưu khung hoàn tất.

Chọn khung mà bạn muốn thêm vào ảnh đại diện và chờ quá trình lưu khung hoàn tất

Chọn khung mà bạn muốn thêm vào ảnh đại diện và chờ quá trình lưu khung hoàn tất

Nếu bạn không muốn chia sẻ cho mọi người biết việc bạn thay đổi ảnh đại diện, tại mục Chia sẻ thông tin mới lên Bảng tin, bạn có thể nhấn bỏ dấu tích ở góc dưới bên phải.

Nếu bạn không muốn chia sẻ cho mọi người biết việc bạn thay đổi ảnh đại diện, tại mục Chia sẻ thông tin mới lên Bảng tin, bạn có thể nhấn bỏ dấu tích ở góc dưới bên phải

Nếu bạn không muốn chia sẻ cho mọi người biết việc bạn thay đổi ảnh đại diện, bạn có thể nhấn bỏ dấu tích ở góc dưới bên phải

Bạn cũng có thể viết nội dung hoặc cảm nghĩ về ảnh đại diện của bạn tại mục Nói gì đó về ảnh đại diện của bạn trước khi lưu.

Bạn cũng có thể viết nội dung hoặc cảm nghĩ về ảnh đại diện của bạn tại mục Nói gì đó về ảnh đại diện của bạn trước khi lưu

Bạn cũng có thể viết nội dung hoặc cảm nghĩ về ảnh đại diện của bạn trước khi lưu

Bước 5: Nhấn Lưu.

Nhấn Lưu

Nhấn Lưu

2. Cách đặt ảnh đại diện tạm thời trên Facebook bằng máy tính

Hướng dẫn nhanh

Bạn đang xem: ảnh đại diện tạm thời là gì

 • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
 • Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở góc dưới bên phải ảnh đại diện.
 • Chọn ảnh mà bạn muốn thay đổi làm ảnh đại diện tạm thời.
 • Chọn Để tạm thời.
 • Nhấn Lưu ở góc dưới bên phải.

Xem thêm: Kết quả xét nghiệm dương tính và âm tính là gì?

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở góc dưới bên phải ảnh đại diện.

Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở góc dưới bên phải ảnh đại diện

Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở góc dưới bên phải ảnh đại diện

Sẽ có nhiều hình thức để bạn lựa chọn:

 • Tải ảnh lên: chọn ảnh từ album trên máy tính của bạn.
 • Thêm khung: thêm các khung ảnh cho ảnh đại diện của bạn.
 • Chọn những ảnh bạn đã tải lên Facebook, những ảnh có mặt bạn, ảnh gợi ý trên Facebook của bạn,…

Bước 3: Tại mục Cập nhật ảnh đại diện, chọn ảnh mà bạn muốn làm ảnh đại diện tạm thời từ Tải ảnh lên hoặc chọn ảnh từ các album ảnh mà Facebook đề xuất > Chọn Để tạm thời.

Tại mục Cập nhật ảnh đại diện, chọn ảnh mà bạn muốn làm ảnh đại diện tạm thời từ Tải ảnh lên hoặc chọn ảnh từ các album ảnh mà Facebook đề xuất > Chọn Để tạm thời

Tại mục Cập nhật ảnh đại diện, chọn ảnh mà bạn muốn làm ảnh đại diện tạm thời > Chọn Để tạm thời

Bước 4: Chọn các mốc thời gian như 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hoặc không bao giờ để sau khoảng thời gian đó, ảnh đại diện tạm thời của bạn sẽ biến mất và trở về ảnh đại diện trước đó của bạn.

Chọn các mốc thời gian như 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hoặc không bao giờ để sau khoảng thời gian đó, ảnh đại diện tạm thời của bạn sẽ biến mất và trở về ảnh đại diện trước đó của bạn

Chọn các mốc thời gian như 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hoặc không bao giờ

Bạn có thể cắt ảnh đại diện ở mục Cắt ảnh, điều chỉnh kích thước ảnh đại diện bằng biểu tượng dấu cộng, trừviết nội dung hoặc cảm nghĩ về ảnh đại diện của bạn tại mục Mô tả.

Bạn có thể cắt ảnh đại diện ở mục Cắt ảnh, điều chỉnh kích thước ảnh đại diện bằng biểu tượng dấu cộng, trừ và viết nội dung hoặc cảm nghĩ về ảnh đại diện của bạn tại mục Mô tả

Bạn có thể cắt, điều chỉnh kích thước và viết nội dung hoặc cảm nghĩ về ảnh đại diện của bạn tại mục Mô tả

Bước 5: Nhấn Lưu ở góc dưới bên phải.

Nhấn Lưu ở góc dưới bên phải

Nhấn Lưu ở góc dưới bên phải

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách đặt ảnh đại diện tạm thời trên Facebook cực đơn giản, cực nhanh. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

Danh mục: Giáo Dục

Nguồn: https://hipov.info

0 ( 0 votes )

Hi Pov

https://hipov.info
Hipov.info là Blog Tin Tức Tổng Hợp Về Hỏi Đáp, Giáo Dục, Thủ Thuật , Đầy Đủ Uy Tín Nhất.

Bài Viết Liên Quan